Al mijn vaders

**** Verschenen op 8 februari 2019 ****

 

Zie hier de aankondiging op YouTube en enkele van de eerste recensies:

Knack Focus (België): 4 sterren – Marnix Verplancke: “Hoofdstuk na hoofdstuk word je als lezer dieper binnengeleid in Myra’s verleden, dat als een steeds strakker zittende dwangbuis om haar geest knelt. Haar herinneringen lijken in golven te komen en dat is ook hoe je Al mijn vaders ervaart. Het is alsof je op het strand zit, bij vloed, iedere nieuwe golf net dat ietsje verder komt dan de vorige, en je beseft dat die vormeloze blubber daar in de verte straks voor je
voeten zal liggen.”

Literatuurplein – Guus Bauer: “Mira Feticu heeft in deze roman haar toch al subtiele taalgebruik nog verder verfijnd. (…) Poëtisch, feeëriek en tegelijkertijd heel krachtig, heel robuust. Haar proza heeft internationale allure, is vergelijkbaar met dat van haar collega ex-Roemeense, Nobelprijswinnares Herta Müller. Zeker wat betreft taal en opbouw.

Al mijn vaders is een caleidoscopisch werk, een dagboek van de literatuur.”

AllesOverBoekenEnSchijvers.nl  4 sterren – Mieke Koster: “Feticu geeft aan hoe onmogelijk het is om echt te integreren. (…) Zo schrijft Feticu een roman over het verliezen van identiteit wanneer je een migrant of vluchteling bent. De oude afschudden gaat gepaard met diepe wonden. De nieuwe opbouwen staat gelijk aan verloochening van wie je dacht dat je was en zou kunnen worden. En dan manier waarop zij doet. Dat grijpt je als lezer bij de strot, laat je voorlopig niet los. Het confronteert je ernstig met je eigen ideeën, vragen, vooringenomenheid over integratie, vreemdelingen, vluchtelingen. Al mijn vaders is een prachtige,  indringende en actuele roman die is gewaardeerd met ∗∗∗∗(uitstekend).”

Literair Nederland – Huub Bartman: “Zij heeft ontegenzeggelijk een eigen stijl ontwikkeld, die uitblinkt in heldere beschrijvingen, een kort en bondig taalgebruik en een mooi gevoel voor beelden. (…) De kracht van het boek schuilt in de grote literaire kwaliteit waarmee Mira Feticu de benauwende pijn van Myra’s ontwortelde bestaan in taal boetseert. In die zin is het boek een echte aanrader.”

Boeken met Lidewijde Paris (NPO Radio1): “Mooi geschreven en aangrijpend. De hele tijd denk je: ‘Hoe zit het nu echt?’ Dus het is ook heel spannend. Maar ook heel heftig. (…) Een prachtig boek!” (16 februari 2019)

Boekensite.Gent: Martin Overheul – “Die aanhoudende onzekerheid biedt het boek een extra dimensie, een laag die voor bijkomende spanning zorgt. Dat geldt ook voor de zorgvuldig aangebrachte referenties aan ‘Il Divina Commedia’, een boek dat na een kleine 700 jaar nog altijd weinig aan betekenis en waarde heeft ingeboet. Schuld en boete, tucht en ontucht, liefde en afkeer, acceptatie en verwerping, subtiliteit en vulgariteit, schoonheid en walging, het is allemaal terug te vinden in het monumentale werk van Dante en het is allemaal met elkaar verweven in dit buitengewone boek. (…) ‘Al mijn vaders’ is een krachtig psychologisch portret van een ijzersterke maar even kwetsbare jonge vrouw, dat weinig tijd nodig heeft om de lezer te overmeesteren. Die lezer moet daarbij wél tegen een stootje kunnen. Wat zeg ik, tegen zo nu een dan een pittige kopstoot, want Feticu is er de vrouw niet naar om een blad voor de mond te nemen, en gelijk heeft ze. Door haar directe en open stijl, door haar soms verbluffende taalbeheersing (ongelofelijk dat ze pas sinds 2008 in het Nederlands schrijft), het heerlijk strakke ritme waarin ze dit boek heeft geschreven en door de thematiek die van alle tijden is – zij het net iets meer van deze tijd dan van andere tijden – is dit een van de betere romans die ik de laatste tijd heb gelezen. Een roman die aankomt met de kracht van een voorhamer.”

Hanta – Liliane Waanders:  “De constructie draagt in hoge mate bij aan de aanzeggingskracht van Al mijn vaders. Het versnijden van de ‘bekentenissen’ van de twee mannen en Myra’s memoires onderstreept hoe de personages zijn gaan geloven in en zijn gaan leven naar hun werkelijkheden. De versneden verhalen voeren bovendien de spanning op. Het gaat in Al mijn vaders niet om een ontknoping, maar die komt er uiteindelijk wel. Een hele literaire zelfs, want in haar derde Nederlandstalige roman zweert Mira Feticu via Myra bij de literatuur.”

Den Haag Centraal – Jan-Hendrik Bakker: “Wat Al mijn vaders tot een boeiend en relevant boek maakt, is dat het persoonlijke verhaal van Myra staat voor de recente geschiedenis van Europa. Europa is niet alleen West-Europa, maar ook het Oosten, het is innerlijk verscheurd. Het is het persoonlijke verhaal van en over een migrante die een groot geloof heeft in de helende kracht van klassieke Europese literatuur en zelf ook goed schrijven kan. Met die kracht weet ze zich een nieuw leven te scheppen. Dit boek is daarom maar voor een deel een verslag van een persoonlijk en historisch trauma, het is ook een ode aan de literatuur als vitale kracht.”

Tzum – Martijn Nicolaas: Die literaire constructie houdt in dat het verhaal van dat pijnlijke verleden er langzamerhand uitkomt, terwijl de roman vordert. (…) Waar je in de verhoren steeds meer ergernis begint te voelen voor het heftige gedrag van Myra, in de ‘kringteksten’ begin je steeds meer begrip te krijgen omdat je je in haar hel begeeft. (…) Het interessante aan Al mijn vaders is ook dat het persoonlijke verhaal van Myra symbool kan staan voor de recente geschiedenis van Europa. ‘Ik ben Europa. Ik ben Joegoslavië, Bosnië, Oekraïne, de Krim. Ben ik onzichtbaar voor u, West-Europa?’ roept ze tijdens een college van een collega als hij beweert dat er in Europa al zeventig jaar vrede heerst. Met Al mijn vaders roept Feticu pijnlijk maar sterk om zichtbaarheid.

Hebban – Helena (4 sterren): Al mijn vaders is een beklemmend boek dat de lezer niet loslaat en zorgt voor een gevoel van compassie voor het kleine meisje: ‘Al mijn vaders, behalve jij, papa, vonden me heel slim, en daarom voelde ik me af en toe ook mooi en geliefd, en ik had alleen hen die mij mooi vonden en onder de indruk van mij waren – dan wordt het moeilijk om ze weg te sturen, weg te duwen als ze zich misdragen.’ Met behulp van de tientallen voetnoten wordt het boek nog rijker om te lezen en enige rudimentaire kennis van het werk van Dante kan ook zorgen voor nog meer leesplezier. Toch is ook zonder die elementen Al mijn vaders ondanks het gewicht van de thematiek een bijzondere leeservaring.

Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD): ”Myra is een jonge Roemeense vrouw die in Nederland college geeft over Dante die haar, met zijn ‘La divina commedia’, als enige troost kon bieden in haar jeugd. Haar ouders verwaarloosden en misbruikten haar, net zoals later andere mannen deden toen ze op zoek was naar een vaderfiguur. Trauma’s vanwege haar verleden manifesteren zich nu in vreemd gedrag, zelfmutilatie en catatonie, waarmee haar Nederlandse echtgenoot zich geen raad weet. Dan is Myra plotseling verdwenen en haar man moet zich verantwoorden op het politiebureau. Het verhaal wordt beurtelings verteld door Myra zelf, waardoor haar verleden wordt onthuld, en vanuit het gezichtspunt van de echtgenoot die vergeefs een verklaring zoekt voor haar vaak onacceptabele gedrag. Het is een intelligent geschreven, erudiete roman, maar de vele verwijzingen naar het werk van Dante en overige wereldliteratuur maken het verhaal minder toegankelijk; er wordt van de lezer nogal wat verwacht wat belezenheid betreft. Met verklarende notenlijst achter in het boek. De auteur (1973) schreef eerder drie romans, onder andere ‘Tascha’*. *2015-14-4098 (2015/28).”

Uit de brochure:

De in Roemenië geboren Myra doceert ‘Lectura Dantis’ aan de Universiteit van Amsterdam. Haar grootste droom lijkt daarmee uitgekomen. Maar dan stort Myra in. Er komen trauma’s boven door misbruik in het verleden en ze begint zich te mutileren. En zelfs haar lang gedroomde Europa, dat ze voor haar migratie alleen van de boeken kende, blijkt eigenlijk heel anders te zijn dan gedacht. Daarbij komt dat dit nieuwe Europa het haar geliefde Dante niet wil vergeven dat Mohammed, in de ‘Goddelijke Komedie’, in de hel zit. Myra vreest dat ze wel een Goddeloos Europa kan accepteren, maar niet een Danteloos Europa.

Op een dag blijkt Myra spoorloos. De politie start een zoektocht. Algauw zit haar leidinggevende op het bureau. Ook haar ex-man, met wie ze juist opnieuw wil trouwen, wordt ondervraagd. Aangevuld door Myra’s stem krijgen we steeds meer inzicht in de gevolgen van verwaarlozing, misbruik en trauma.

Bestellen kan bij Uitgeverij Jurgen Maas maar natuurlijk ook bij alle boekwinkels. Voor het gemak hieronder een link naar Bol.com